projekt wózka aktywnego

a1

Projekt wózka aktywnego dla osób
niepełnosprawnych.
Zrealizowany we współpracy z firmą MDH
Sprzęt medyczny w Łodzi.
Projekt wdrożony do produkcji w 2013 r.

a3

a2

Advertisements